Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – definicja i informacje ogólne

|

Definicja z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej mówi, że „rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.”1

Polska szkoła rehabilitacyjna

Prekursorem polskiej szkoły rehabilitacyjnej był Wiktor Dega, który stworzył założenia współczesnej rehabilitacji w Polsce. Zgodnie z nimi rehabilitacja powinna cechować się kilkoma najważniejszymi właściwościami.

  1. Powszechność – rehabilitacja jest integralną częścią leczenia i powinna być dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują niezależnie od schorzenia.
  2. Wczesność zapoczątkowania – oznacza, że proces rehabilitacji powinien rozpocząć się najszybciej jak to tylko możliwe, ponieważ to poprawia wyniki leczenia i skraca jego czas.
  3. Kompleksowość – oznacza, że rehabilitacja od początku do końca powinna uwzględniać wszystkie jej aspekty czyli płaszczyznę leczniczą, zawodową i społeczną.
  4. Ciągłość – rehabilitacja jest procesem ciągłym, który powinien trwać aż do momentu odzyskania przez chorych maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej.2

Podział rehabilitacji

Istnieje wiele podziałów rehabilitacji ze względu na różne kryteria jednak w tym najbardziej powszechnym podziale, na rehabilitację osób niepełnosprawnych składają się:

  • rehabilitacja medyczna,
  • rehabilitacja zawodowa,
  • oraz rehabilitacja społeczna.3

Rehabilitacja medyczna dzieli się z kolei na kinezyterapię, odnoszącą się do leczenia przy pomocy ruchu; fizykoterapię, w której stosuje się naturalne oraz wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia czynniki fizyczne (np. ciepłolecznictwo, krioterapia, elektroterapia) oraz masaż leczniczy.4

Rehabilitacja w domu

Spełnienie założeń rehabilitacji może oznaczać konieczność uzupełniania procesu rehabilitacji ćwiczeniami w domu. Wsparciem domowej rehabilitacji są nowoczesne programy komputerowe, które pomagają utrzymać ciągłość i systematyczność ćwiczeń. W Polsce osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z programu Neuroforma, przeznaczonego do domowej rehabilitacji neurologicznej po udarze lub urazie mózgu oraz w przebiegu schorzeń neurologicznych. Domowa rehabilitacja neurologiczna, zawierająca ćwiczenia funkcji ruchowych i poznawczych, daje szanse na wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji i zachowanie jej ciągłości.


Przypisy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r., www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776 ,dostęp dnia: 2.01.2013

W. Dega, Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacjia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004, s. 8

E. Mikołajewska, Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna – problemy semantyczne z nazewnictwem w fizjoterapii, Fizjoterapia 2011, 19, 4, s. 58;

M. A. Mrożek-Gąsiorowska, Rehabilitacja medyczna osób starszych. Zasadność, potrzeby i możliwości, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom IX, nr 1, 2011, s. 129

Powiązane artykuły

Historia rozwoju telemedycyny

Historię rozwoju telemedycyny można podzielić na czasy przed oraz po rozwoju narzędzi do elektronicznego przesyłu informacji. Przyjmując ogólną definicję telemedycyny czyli świadczenie…

Weiterlesen
Rehabilitacja z wykorzystaniem wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości

Rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości to określenie takich metod rehabilitacji, które wykorzystują środowisko stworzone przy pomocy rozwiązań informatycznych. Powstaje coraz więcej narzędzi, które wykorzystują tę technologię jako uzupełnienie ćwiczeń lub jako podstawowę do oddziaływań rehabilitacyjnych

Weiterlesen
Komputerowy trening umysłu i ciała

Połączenie tradycyjnego treningu umysłu ze znaną miłośnikom konsol do gry technologią, pozwalającą ruchami własnego ciała sterować postacią na komputerowym ekranie, może być przełomem w neurorehabilitacji.

Weiterlesen